Komazawa Uni FC

Key Facts:
  • Japan
  • Premier Section
Komazawa Uni FC

KOMAZAWA UNI FC PREMIER
1. Riki TORIYAMA
2. Ryusei HOSOKAWA
3. Gaku SAITO
4. Yosuke HATORI
5. Ren NAKAMURA
6. Atsuhiro ETO
7. Hideo YAMADA
8. Masaki TETSUMOTO
9. Kazumi HOSHINA
10. Atsuya IKEMA
11. Rikuto MORITA
12. Masataka MIYAZAKI
13. Taiga OBI
14. Taisei KOBAYASHI
15. Sota KOBAYASHI
16. Taito HARADA
17. Yuya HASHIMOTO
18. Hiroki IZUMI