Ichifuna FC

Key Facts:
  • Japan
  • Premier Section (U17)
Ichifuna FC

 

NUMBER NAME
1 Motoki Amakawa
2 Kento Uematsu
3 Kansei Nishitani
4 Tetsuta Kimura
5 Takahiro Tamai
6 Keiya Abe
7 Gemki Shiroyama
8 So Nakamura
9 Koki Matsuya
10 Shota Numaguchi
11 Koya Kawano
12 Kasumi Iwata
13 Shoichi Miyagima
14 Kosei Suzuki
15 Mitsuki Matsumoto
16 Mitsuki Ihara
17 Gemta Hosoe