Ichifuna FC

Key Facts:
  • Japan
  • Premier Section
Ichifuna FC

Ichifuna Premier Section Squad

Reg No ICHIFUNA - PREMIER
1 Ryo Hasegawa
2 Mao Kanai
3 Kai Ishizuka
4 Yuki Doki
5 Tomoya Fukumoto
6 Shuya Hashimoto
7 Gaiya Saito
8 Taketo Hirakawa
9 Hayato Shirota
10 Jiroh Hatano
11 Shunsuke Hayashi
12 Yuto Fujita
13 Ryuki Chiba
14 Tatsuki Kurosawa
15 Ren Inoue
16 Sota Yogo
17 Yuha Tanaka
18 Tomoya Furuhashi

 

 

 

Fixtures:

      .VS.        Wednesday, 30 July 2014 20:00      Riada Stadium See Matchup >>